hibaby

Oppilaitokset ja päiväkodit

Oppilaitosten ja päiväkotien suunnittelu on jatkuva ja inspiroiva osa työtämme.

Suunnittelutehtäviämme ovat eri kouluasteiden ja lukion sekä ammatillisen koulutuksen koulurakennusten suunnittelu.
Hirsi- ja clt-rakenteisia (cross laminated timber) päiväkoti- ja koulurakennuksia rakennetaan tulevaisuudessa yhä enemmän ekologisen puurakentamisen myötä.