hibaby

Liiketalot

Liikerakennusten suunnittelun kohteita ovat usein perustajaurakointiin liittyvät kohteet, mutta myös kauppakeskus-tyyppiset kohteet.

Toteutustapa on esimerkiksi projektinjohtourakka, jonka etu on joustava käytäntö jatkuvien muutosten tekemiseen projektin toteutuksessa.

Liiketalojen hankesuunnitelman avuksi tehdään usein myyntiluonnoksia, jotka auttavat kohteen markkinoinnissa ja sijoittajien löytämisessä. Kohteen lopullinen muoto voi muuttua toteutukseen paljonkin alkuperäisestä ajatuksesta.

Myyntikuvia on tehty myös Vilnan, Pietarin ja Moskovan alueille. Tilaajana on ollut suomalainen rakennusalan vientiyritys tai myös paikallinen toimeksiantaja.