Etusivu

Arkkitehtitoimisto Oy ARC- VIVA Ab on perustettu v. 1994 Baltian toimintoja varten. Suunnittelukohteita on ollut Baltian alueella, eniten Liettuassa ( Vilna ), mutta myös Venäjällä (Moskova, Ufa, Pietari). Nykyisin suunnittelukohteet sijaitsevat kotimaassa.

Suunnittelutyön perusta ovat tilaajan tilatarpeen kartoitus ja muut kohteeseen liittyvät toiveet.
Alustavat luonnokset arkkitehti tekee käsivaraisin piirroksin, joiden avulla suunnittelukohteen vaihtoehtoja myös kartoitetaan tilaajan kanssa. Luonnosvaihtoehtoja syntyy nopeimmin vapaalla kädellä, mutta ne toimivat myös mittakaavaan siirryttäessä ja 3D-mallinnuksessa tietokoneella.
Yhteisenä päämääränä on sitoutuminen projektin tavoitteisiin ja toimiva yhteistyö tilaajan, viranomaisten ja muiden projektiin osallistuvien suunnittelijoiden kanssa.

Arkkitehtitoimisto Esa Ojanlatva Ky on ARC-VIVAn edeltäjä ja toiminut 40 vuotta. Perustaja on Esa Ojanlatva, arkkitehti SAFA, ARK 652, pääsuunnittelija AA (Fise Oy).

Arkkitehdin tavoitteita ovat:

  • kestävä kehitys ja sen periaatteiden noudattaminen suunnittelussa
  • suunnittelun lopputuloksen tulee olla aikansa tulkki
  • tavoitteena on tuoda suunnittelulla mahdollisesti enemmän hyötyä, kuin tilaaja osaa pyytää